Stichting

Plaats uit het verleden, plek voor het heden, bewaard voor de toekomst

De Adelbertusakker in Egmond-Binnen, eigendom van de Sint Adelbert Abdij, is de bakermat van de geschiedenis in Noord-Kennemerland. Dit kleine lapje grond met de contouren van het oude kerkje in mergelblokken en de put weerspiegelen een vroege periode waarin kerk, plaatselijke machthebbers en de bevolking Holland maakten. In de twintiger jaren van de vorige eeuw is de omgeving van de Adelbertusput ingericht en ontstond de Adelbertusakker. Vanaf deze periode wordt er jaarlijks omstreeks eind juni eucharistie gevierd.

Stichting Adelbertusakker draagt zorg voor het herstel van de Adelbertusakker te Egmond-Binnen. Veel werkzaamheden op de Akker worden uitgevoerd door een enthousiaste groep vrijwilligers. De renovatie van de opstallen – de sacristie, het altaar, de klokketoren – heeft Cor Butter in handen genomen, samen met Fred Houtenbos.

Vrijwilligers zijn altijd welkom om mee te helpen. Elk jaar worden de activiteiten per seizoen ingeroosterd. Geïnteresseerde kunnen contact opnemen met het secretariaat voor meer informatie.

U kunt zich ook aansluiten aan de Stichting als “Vriend van de Akker“. Wij vragen een klein bedrag als donatie voor de Stichting. Vrienden van de Akker ontvangen elk jaar een uitgebreide Nieuwsbrief.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

Cor Butter
(voorzitter)
Oude Schulpvaart 21-4
1935 EN Egmond-Binnen
tel. 072-5721141
butter.cornelis@hetnet.nl

Tineke Roozen
(secretaris)
Ruygekroft 48
1935 CC Egmond-Binnen
tinekeroozen@quicknet.nl

Fred Houtenbos
(bestuurslid)
Sint Adelbertusweg 19
1935 EM Egmond-Binnen
tel. 072-5064856
fred_houtenbos@live.nl

Abt Thijs Ketelaars
(bestuurslid)
Abdijlaan 26
1935 BH Egmond Binnen
tel; 072-5061415
info@abdijvanegmond.nl