ANBI

Stichting Adelbertusakker wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een

Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Adelbertusakker staat geregistreerd bij de Belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. 

Naam

Stichting Adelbertusakker

Abdijlaan 26

1935 BH Egmond-Binnen

KvK 37123597

Tineke Roozen (secretaris)
Ruygekroft 48
1935 CC Egmond-Binnen
tinekeroozen@quicknet.nl

Bestuurssamenstelling: Het bestuur van de Stichting

Beleidsplan (doorlopend)

Stichting Adelbertusakker is een organisatie van vrijwilligers en wordt ondersteund door een aantal actieve vrijwillige medewerkers en een aantal vrienden (donateurs).

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Adelbertusakker ontvangen geen vergoeding, ook geen vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

Stichting Adelbertusakker draagt zorg voor het herstel van de Adelbertusakker te Egmond-Binnen. De stichting beheert de opstallen en het groen op de Adelbertusakker. Bovendien deelt de stichting via de website, de jaarlijkse Nieuwsbrief en terugkerende evenementen (zoals de Open Monumentendag) de rijke geschiedenis van de Adelbertusakker met de samenleving.

Doorlopend verslag uitgeoefende activiteiten

De Adelbertusakker wordt minimaal twee per keer jaar gemaaid. Daarnaast wordt wekelijks door vrijwilligers het groen beheert, in het voorjaar en in het najaar wordt de taxushaag en overhangend groen gesnoeid. Ter voorbereiding van de Adelbertusviering wordt het terrein elk jaar voorbereid door looppaden te maaien, bloembakken te beplanten, etc. Daarnaast ondersteunt de stichting particuliere vieringen op de Adelbertusakker, zoals kindsdopen, huwelijken en rouwceremonieën. Deze evenementen op kleine schaal zijn mogelijk in overleg met de stichting en na goedkeuring van de Adelbertusabdij in Egmond-Binnen.

Financiële verantwoording

Zie jaarrekening 2023