Herinrichting

De Adelbertusakker is als start- en eindpunt opgenomen in het ‘Monnikenpad’. Een cultuurhistorische wandeling rondom Egmond-Binnen. Realisatie van het pad bestaat onder andere uit herstel van elementen die in de wandeling zijn opgenomen. Tegelijkertijd ontstond vanuit de bevolking en de R.K. Parochie de wens om de altaaroverhuiving, de put en het bidkapelletje te renoveren. Beide initiatieven leidden tot de oprichting van een stichting tot duurzaam beheer van de Adelbertusakker. Al in een vroeg stadium werd Landschap Noord-Holland ingeschakeld. Het opstellen van een herinrichting- en beheerplan werd de start voor het duurzaam behoud van de Adelbertusakker.