De Adelbertusakker in Egmond-Binnen

ZIE AKTIE: NIEUWE DEUREN!

Aan de rand van de duinen bij Egmond-Binnen ligt de Adelbertusakker. De plek is vernoemd naar de heilige Adelbert die in de Vroege Middeleeuwen als predikant in deze streek het geloof onder de heidenen kwam brengen. Na Adelbert’s dood werd hij begraven op de akker, alwaar de inheemse bevolking waarschijnlijk lang voor de komst van Adelbert hun doden vereerden en misschien ook ter plaatse begroeven. Op deze akker stond in de Vroege Middeleeuwen een houten kerkje. Meer dan twee eeuwen later had een non uit Hallum (de naam van Egmond-Binnen in middeleeuwse tijden) een opmerkelijke droom. Het was meer een opdracht, maar dan van hogerhand. Deze luidde dat Adelbert in de kapel van de abdij zou moeten worden herbegraven. Zo gedroomd, zo gedaan. Het graf van Adelbert werd geopend en de beenderen in processie naar de nieuwe verblijfplaats gebracht. Toch was het verhaal daarmee niet afgelopen. Op de plek waar men had gegraven, ontsprong – wonder boven wonder – een waterbron. En de bron bleek geneeskrachtig te zijn. Adelbert heeft dus zelfs na zijn dood nog voor wonderen gezorgd.De bron is nog steeds te bewonderen op de Adelbertusakker. Men zegt dat blinden en slechtzienden baat hebben bij het drinken van het water uit de Adelbertusput. Hoewel het bovenstaande verhaal is gebaseerd op een legende, geromantiseerd in de loop van de eeuwen, zo oefent de plek nog steeds een bijzondere aantrekkingskracht uit op de bezoeker. Neem eens plaats op de akker op een bankje of op de met mergelstenen gerestaureerde muren van de tufstenen kerk. De tufstenen kerk heeft ooit het houten kerkje vervangen en is lang geleden ten onder gegaan door toedoen van de heren van Sonoy. Een bezoek aan de Adelbertusakker nodigt uit tot bezinning.

De Adelbertusakker is gelegen aan de Sint Adelbertusweg, naast nummer 31, in 1935 EM Egmond-Binnen.

Voor contact met het secretariaat:

Tineke Roozen
(secretaris)
Ruygekroft 48
1935 CC Egmond-Binnen
tinekeroozen@quicknet.nl

No archives to show.
No archives to show.